Παράδοση, επικαιρότητα και φυλετικές διακρίσεις.
Άρθρο

Παράδοση, επικαιρότητα και φυλετικές διακρίσεις.

| Το Lindy hop είναι χορός ο οποίος προέρχεται από τη μαύρη κοινότητα._ Οι Jazz χοροί δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο της αυθεντικής, δρομίσιας μουσικής του μαύρου πολιτισμού. Είναι αποτέλεσμα καινοτομιών που προέρχονται από τις αφροαμερικάνικες κοινότητες. Δεν μπορούμε, ως κοινότητα, να καρπωνόμαστε τα προϊόντα της μαύρης πολιτιστικής έκφρασης αλλά να αδιαφορούμε ή να μην αναγνωρίζουμε την απειλή...